Glinderin

A
scud
o snaa, an
da Wart o Bressa
is Mt Fuji abune da Soond;
wi dat sam perfect symmetry
o dark an licht shö looms. Sun bracks trowe,
da wind dills doon an da snaa roond her cöts is towed;
on da plain o da sea, da cone o da Wart is a shimmerin Kilimanjaro.
Tall  cloods  wi  der  siller  linings  melt  at  da  tap  o  an  April  day;
an da Bressa Wart, in her simmer cotts, stowes awa her winter claes.

Christine De Luca